Innovatie

De toekomst in handen geven: Pionieren met open innovatie in oplaadsystemen en daarna
Image

Het is onze missie om samen met gelijkgestemde partners de toekomst van oplaadsystemen - en daarbuiten - te creëren. Onze baanbrekende inspanningen op het gebied van bidirectionele technologieën, met name via ons vlaggenschipproject V2G DrossOne, onderstrepen ons geloof in elektrische voertuigen (EV's) als hoekstenen voor de flexibiliteit van energienetwerken en lokale energieoptimalisatie voor zowel consumenten als bedrijven.

V2G-TECHNOLOGIE VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Wat is Vehicle to Grid?

Wat is Vehicle to Grid?

V2G (Vehicle to Grid) is een technologie die van opladen een uitwisseling in twee richtingen maakt, waardoor auto's een deel van de elektriciteit die is opgeslagen in hun accu's kunnen teruggeven aan het elektriciteitsnet om de werking ervan te optimaliseren en de intermitterende beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen te verlichten.
De V2G-technologie maakt bidirectioneel opladen mogelijk, wat het mogelijk maakt om de batterij van een EV op te laden en de energie die opgeslagen is in de batterij van de auto terug te sturen naar het elektriciteitsnet. Er is een verschil tussen tweerichtingslading en V2G: terwijl tweerichtingslading opladen in twee richtingen betekent (opladen en ontladen), maakt V2G-technologie alleen de energiestroom van de autoaccu terug naar het elektriciteitsnet mogelijk.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De kern van de technologie van V2G-systemen is een bidirectionele stroomomvormer die verbinding maakt met de hoogspanningsaccu van de auto en tegelijkertijd ook met het elektriciteitsnet. Het apparaat kan energie van het elektriciteitsnet halen om de batterij op te laden of energie aan het elektriciteitsnet leveren door deze van de batterij van het voertuig te halen. De energiestroom wordt beheerd door een besturingseenheid die rekening houdt met de vraag van de netwerkbeheerder of de energiestatus van het gebouw waarop de auto is aangesloten, en die dit afstemt op het oplaadschema dat de gebruiker heeft ingesteld.

Waarom zou het belangrijk voor je zijn?
Waarom zou het belangrijk voor je zijn?
V2G helpt de klimaatverandering te beperken doordat ons energiesysteem steeds meer hernieuwbare energie in balans kan brengen. EV-batterijen zijn verreweg de meest kostenefficiënte vorm van energieopslag omdat ze geen extra investeringen in hardware vereisen. Met V2G kunnen we de accucapaciteit tot 10x efficiënter benutten dan met gewoon slim laden. Vehicle-to-grid technologie stelt ons in staat om optimaal gebruik te maken van de bestaande populatie voertuigen.

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

De totale eigendomskosten (TCO) van wagenparken en elektrische voertuigen voor bestuurders verlagen
OEM's (fabrikanten) van auto 's kunnen voertuigen met toegevoegde waarde verkopen
Energiemarktpartijen kunnen handelen en hun balans optimaliseren
Netwerkbeheerders kunnen investeringen optimaliseren en het netwerk stabiliseren

Onze visie op V2G-oplossingen

Onze visie op V2G-oplossingen

De visie van Free2move eSolutions op V2G-technologie gaat niet alleen over innovatieve laadoplossingen. Het gaat om het creëren van een symbiotische relatie tussen de mobiliteits- en energiesector, waarbij EV's worden getransformeerd tot dynamische onderdelen van het energie-ecosysteem. We zien een toekomst voor ons waarin elk elektrisch voertuig de veerkracht van het elektriciteitsnet vergroot, de integratie van hernieuwbare energie vergemakkelijkt en een duurzame, koolstofarme economie ondersteunt.

V2H & V2B TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN

Wat zijn V2H- en V2B-technologieën?

Wat zijn V2H- en V2B-technologieën?

Vehicle-to-Home (V2H) en Vehicle-to-Building (V2B) zijn onderdelen van de bredere Vehicle-to-Everything (V2X) technologie, gericht op het gebruik van elektrische voertuigen (EV's) als mobiele energiebronnen voor respectievelijk huizen en gebouwen. Deze technologieën maken gebruik van het concept van bidirectioneel opladen om de energieoverdracht van de EV-batterij terug naar een huis of gebouw te vergemakkelijken, om als back-up energiebron te dienen of om het energieverbruik te optimaliseren.

Hoe werken ze?

Hoe werken ze?

V2H- en V2B-systemen maken gebruik van slimme EV-laadstations met bidirectionele mogelijkheden. Hierdoor kunnen ze niet alleen een EV opladen, maar ook elektriciteit aftappen die opgeslagen is in de batterij voor gebruik in residentiële, commerciële of industriële gebouwen. Het proces wordt beheerd door een intelligent systeem dat rekening houdt met de energiebehoeften van het gebouw, de vraag van het elektriciteitsnet en de mobiliteitsbehoeften van de gebruikers, zodat er een balans is tussen energieverbruik, kostenbesparingen en het behoud van de batterij van de EV.

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

Energieonafhankelijkheid: Biedt een betrouwbare reserve-energiebron tijdens stroomonderbrekingen, waardoor de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet afneemt.
Kostenbesparingen: Hiermee kunnen huiseigenaren en bedrijven energiekosten besparen door de EV-batterij te gebruiken om stroom te leveren tijdens piekuren.
Netondersteuning: Draagt bij aan de stabiliteit van het net door energie te leveren tijdens perioden met veel vraag of door overtollige energie te absorberen tijdens perioden met weinig vraag, waardoor een grotere integratie van hernieuwbare energiebronnen mogelijk wordt.
Milieu-impact: Ondersteunt de overgang naar een koolstofarm energiesysteem door het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en de totale koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Onze visie voor V2H- en V2B-oplossingen

Onze visie voor V2H- en V2B-oplossingen

We zien V2H- en V2B-technologieën als hoekstenen in de ontwikkeling van een flexibeler, veerkrachtiger en duurzamer energie-ecosysteem. Ons doel is om het volledige potentieel van elektrische voertuigen te benutten, niet alleen als vervoersmiddel maar als integraal onderdeel van energieoplossingen voor thuis en in bedrijven. We zetten ons in voor de ontwikkeling van V2H- en V2B-technologieën om onze klanten meer controle te geven over hun energieverbruik, hun impact op het milieu te vergroten en de weg vrij te maken voor een toekomst waarin energie gedeeld, slim en duurzaam is. Door deze technologieën in ons aanbod te integreren, willen we een naadloze, efficiënte en milieuvriendelijke energiebeheerervaring creëren voor zowel particulieren als bedrijven. Dit versterkt ons leiderschap in innovatieve oplaadoplossingen en onze toewijding aan een groenere planeet.

Tweede leven batterijen

Wat is een Second Life batterij (SLB)?

Wat is een Second Life batterij (SLB)?

Second life batterijen komen uit de autosector en hebben na hun primaire gebruik in EV's een restcapaciteit van 70-80%. Hoewel deze batterijen niet langer geschikt zijn voor gebruik in voertuigen, bieden ze een aanzienlijk potentieel voor alternatieve toepassingen, met zowel economische als milieuvoordelen.

Toepassingen en recyclingproces

Toepassingen en recyclingproces

Second Life Batteries (SLB's) vinden een nieuwe toepassing in stationaire energieopslag, als aanvulling op hernieuwbare energiebronnen en om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te verbeteren. Tijdens het recyclingproces worden batterijen hergebruikt voor deze secundaire toepassingen en worden waardevolle materialen teruggewonnen, wat in overeenstemming is met de principes van duurzaamheid en de circulaire economie.

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

Maximalisatie van de batterijwaarde door ze te gebruiken als ze niet voor mobiliteit worden gebruikt
Beperking van de winning van mineralen en een toename in het behoud van hulpbronnen, waardoor verdere uitputting van de mineralen op aarde wordt voorkomen en energie- en emissie-intensieve materiaalverwerking wordt vermeden.
Elektrische voertuigen goedkoper maken omdat het afvalverwerkingskosten omzet in restwaarde, wat de energietransitie verder bevordert en een opwaartse spiraal van ontkoling op gang brengt.

Onze visie op SLB-toepassingen

Onze visie op SLB-toepassingen

Onze toewijding aan de SLB-technologie is geworteld in onze visie om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van energieopslag en hergebruik. We streven naar baanbrekende oplossingen die de levenscyclus van EV-batterijen verlengen en een duurzamere en meer circulaire economie bevorderen. Door SLB's te integreren in ons productassortiment dragen we niet alleen bij aan milieubehoud, maar vergroten we ook de waardepropositie van EV's en systemen voor hernieuwbare energie. Het is onze visie om voorop te lopen op het gebied van duurzame innovatie en te bewijzen dat technologische vooruitgang en zorg voor het milieu hand in hand kunnen gaan.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Als je geïnteresseerd bent in onze innovatieprojecten horen we graag van je. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.